Hitta bra investmentbolag [Guide i 3 steg]

Hitta investmentbolag

Att investera i investmentbolag kan vara en bra bas i en aktieportfölj då man får en bra spridning på risken eftersom att ett investmentbolag äger flera aktier i sin portfölj. När man söker efter de bästa investmentbolagen på Stockholmsbörsen finns det flera faktorer att överväga, inklusive riktkurser, utveckling per år, substansvärde och substansrabatt.

Tre steg för ett första urval av investmentbolag

Här är en guide som kan hjälpa dig att identifiera vilka investmentbolag att investera i.

  1. Riktkurs: Riktkurs är ett målpris som analytiker eller investerare tror att ett företags aktie kommer att uppnå på kort eller lång sikt. Detta kan vara ett användbart verktyg för att bedöma det framtida utvecklingen hos ett investmentbolag. Du kan hitta riktkurser genom att läsa analytikerrapporter eller använda specialiserade webbplatser för att hitta analytikernas prognoser exempelvis riktkurser.nu. Snitt-riktkursen ger en indikation på vad analytikerna som täcker (analyserar) bolaget anser att aktien är värd. En stor uppsida mot dagens kurs är ett gott tecken. Investor riktkurs
  2. Kursutveckling: Utveckling per per år visar hur väl en aktie för ett investmentbolag har presterat under en viss tidsperiod, och kan vara en indikation på dess framtida potential (dock är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning). På på Avanza kan du se utvecklingen per år för Investmentbolagen.
  3. Substansvärde för investmentbolag: Substansvärdet är värdet av alla tillgångar (ex. underliggande ägande i bolag/aktier) i investmentbolaget minus dess skulder. För investmentbolag är detta särskilt viktigt eftersom det kan ge en indikation på hur mycket bolaget är värt per aktie. Vissa investmentbolag handlas med en substansrabatt, vilket innebär att aktierna handlas till ett lägre pris än det beräknade substansvärdet (summan av alla tillgångar ex. bolag som investmentbolaget äger). Att hitta investmentbolag som handlas till en substansrabatt kan vara en god strategi för att hitta undervärderade investmentbolag. Du kan hitta substansvärdet och substansrabatten på bolagets webbplats eller genom att söka på finansiella webbplatser ex. Ibindex. En substanspremie är det omvända dvs. att du betalar mer för investmentbolaget än vad dess tillgångar är värderade till (generellt bör man undvika detta).

Ett sunt första urval av Investmentbolag kan vara bolag med en uppsida enligt analytikernas riktkurs, en stabil och positiv kursutveckling över flera år och en substansrabatt.

När du har hittat investmentbolag som verkar lovande baserat på dessa faktorer, är det viktigt att göra ytterligare undersökningar och bedöma bolagets ledning, strategi och tillväxtpotential. Det kan också vara en god idé att diversifiera din portfölj genom att investera i flera olika investmentbolag för att minska risken.

Investmentbolag på Stockholmsbörsen

Gör din egen analys

Slutligen, som med alla investeringar, bör du alltid göra din egen forskning och överväga dina egna mål och risktolerans innan du investerar. Att hitta de bästa investmentbolagen på Stockholmsbörsen kan vara en utmanande process, men med tålamod och noggrannhet kan du hitta potentiellt lönsamma investeringsmöjligheter.